Pogoji poslovanja

Pri našem poslovanju spoštujemo Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki si ga lahko preberete na spletnem naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

 

NAROČILO IN DOBAVLJIVOST

Naročilo blaga lahko izvedete preko obrazca na naši spletni strani www.tomster.si, preko elektronskega sporočila na naslov info@tomster.si ali preko telefonske številke 031 494 663. Naročilo se šteje za prejeto, ko vam ga pisno ali ustno potrdimo.

V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi in ne bo dobavljivo, vas o tem obvestimo. V primeru predhodnega plačila izdelka, ki ne bo dobavljiv tudi povrnemo denar.

 

DOBAVNI ROKI

Izdelke iz zaloge odpremimo v roku do 3 delovnih dni po prejemu vašega naročila, ostale izdelke po naročilu pa odpremimo v roku od 4 do 14 delovnih dni, odvisno od zahtevnosti izdelka. Ob sobotah, nedeljah in praznikih odpreme blaga ne izvajamo.

V primeru, da naročenega izdelka ni moč izdelati v tukaj navedenem roku, se le-ta podaljša, o čemer vas tudi obvestimo.

Za nujna naročila, ki ne morejo dočakati tukaj navedenega roka dobave, vam lahko zaračunamo višjo ceno v višini 10% vrednosti blaga, o čemer vas predhodno tudi obvestimo.

 

DOSTAVA

Dostava se izvrši na naslov, ki nam ga kupec posreduje. Dostavo vršimo preko Pošte Slovenija, le-ta pa dostavlja znotraj svojega delovnega časa. Prodajamo in dostavljamo izključno na področju Republike Slovenije.

Osnovna cena izdelka ne vključuje poštnine, zato vam le-to dodatno zaračunamo. O višini poštnine vas obvestimo pred potrditvijo naročila.

Poštnino zaračunamo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije,

Plačilo po predračunu                                            Plačilo po povzetju                

do 500g - 2,00 Eur                                                     do 500g - 3,80 Eur

nad 500g do 1.000g - 3,50 Eur                                    nad 500g do 1.000g - 5,40 Eur

nad 1.000g do 2.000g - 4,20 Eur                                 nad 1.000g do 2.000g - 6,30 Eur

Naročene izdelke je mogoče prevzeti tudi osebno v naših prostorih na naslovu Rakitnik 2, 6258 Prestranek, pri čemer stroškov dostave ni.

 

PLAČILNI POGOJI

Pri nakupu izdelkov po posebnem naročilu stranke, v skupni vrednosti nad 70,00 EUR, poslujemo z avansom v višini 40% vrednosti končnega zneska.

Plačilo naročenih izdelkov je mogoče izvršiti na naslednje načine:

Po predračunu: Pri izbiri plačila po predračunu, vam po potrditvi naročila pošljemo predračun, ki vsebuje vse potrebne podatke za izvršitev nakazila. Predračun prejmete na elektronski naslov, naveden v naročilu. Plačilo po predračunu lahko najhitreje izvedete preko vaše spletne banke ali pa v katerikoli banki in pošti v Sloveniji. Za višino provizije pri plačilu po predračunu povprašajte pri banki, preko katere izvajate plačilo. O opravljenem plačilu nas lahko tudi obvestite na naš elektronski naslov.

Pri plačilu navedite naslednje podatke:

NAMEN PLAČILA in SKLIC: navedite številko izdanega predračuna
NAZIV: Lea Vrebac; Rakitnik 2; 6258 Prestranek
ŠT. RAČUNA: SI56 1010 0005 0928 681

Po povzetju: Pri izbiri plačila po povzetju, celotno kupnino in stroške dostave plačate Pošti Slovenije ob prevzemu. Pri tem vas opozarjamo, da si pri tem Pošta Slovenije obračuna strošek vplačila plačilnega naloga BN02/UPN. Ta strošek ni vračunan v kupnino naročenega blaga. Plačilo po povzetju je možno le z gotovino.

Osebno: Naročeno blago lahko plačate tudi osebno v naših prostorih, hkrati s prevzemom blaga. Ko bo blago pripravljeno vas bomo obvestili ter se dogovorili za termin prevzema. Plačilo pri osebnem prevzemu je možno le z gotovino, na naslovu Rakitnik 2, 6258 Prestranek.

Nobeden izmed načinov plačila ne spremeni cene izdelka.

 

VELJAVNOST PONUDBE

Vse cene so v EUR (€) in ne vsebujejo DDV, saj nismo davčni zavezanci. Pri nakupu naših izdelkov veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Cene veljajo do objave novih cen in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Akcijske cene veljajo v roku navedenem v akciji oziroma do razprodaje zalog v tem obdobju. Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

FOTOGRAFIJE IN LASTNOSTI BLAGA

Slike izdelkov so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti. Objavljene slike ne zagotavljajo tudi zaloge. Lastnosti izdelkov se lahko spreminjajo glede na dobavljen material, pri čemer vas obvestimo. Pridržujemo si pravico, da izdelke, ki jih izdelamo po naročilu, uporabljamo v svoje reklamne namene. V kolikor ste izrecno proti temu, vas prosimo, da nas o tem pisno obvestite. Kupec je o lastnostih blaga ter o napotkih za vzdževanje, seznanjen v obliki pisne deklaracije, priložene na posameznem izdelku.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki nam jih uporabnik posreduje ob naročilu, so strogo zaupni in se obravnavajo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki si ga lahko ogledate na spletni strani http://www.uradni-list.si/1/content?id=82668. Jamčimo, da bodo zbrani podatki varovani pred tretjimi pravnimi ali fizičnimi osebami ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni, ter bodo uporabljeni le za potrebe naših storitev.

 

ODSTOP OD POGODBE IN VRAČILO BLAGA

Kupec s svojim naročilom potrjuje, da sprejema naše prodajne pogoje. Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima kupec pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe, nas mora kupec obvestiti z nedvoumno pisno izjavo poslano po pošti ali na elektronski naslov. V ta namen lahko potrošnik uporabi tudi vzorčni odstopni obrazec, ki ga skupaj z navodili najdete tudi na spletnem naslovu http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915.

 

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

 

– [Ime, fizični naslov ter po možnosti številko telefaksa in elektronski naslov podjetja]

– Obveščam/obveščamo (*) vas, da odstopam/odstopamo (*) od pogodbe za prodajo tega blaga (*)/za zagotovitev te storitve (*)

– Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)

– Ime potrošnika/potrošnikov

– Naslov potrošnika/potrošnikov

– Podpis potrošnika/potrošnikov (samo, če se obrazec pošlje v papirni obliki)

 

(*) Po potrebi se črta

 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe, če gre za naročeno blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

Kupec je dolžan blago vrniti v 14-ih dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Kupec mora izdelke vrniti nerabljene, nepoškodovane, v originalni embalaži s priloženo deklaracijo ter v nespremenjeni količini. Priložena mora biti kopija računa. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.

 

VRAČILO PREJETEGA PLAČILA

V primeru odstopa od pogodbe smo, najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe,  kupcu dolžni povrniti vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja).

Prejeto plačilo kupcu povrnemo z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. V nobenem primeru pa zaradi tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.

Imamo pravico, da vračilo prejetega plačila, zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Kupec odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe.

 

ARHIVIRANJE

Vsa dokumentacija ter kopije računov, se arhivirajo v elektronski in pisni obliki na našem sedežu, na naslovu Rakitnik 2, 6258 Prestranek, kjer so dostopne tudi kupcem.

 

 

Pogoji poslovanja so bili posodobljeni 4.1.2015

Cenik je veljaven od 1.12.2015